Som gårdmand udfører vi:

• Fejning.
• Plejning af grønne arealer.
• Affaldshåndtering og bestilling og tømning af Kemiskab, Flaskecontainer samt El-skrot.
• Oprydning og sortering af storskrald og tæt dialog med kommunen.
• Rekvirering af håndværkere eller selv lave det.
• Snerydning og glat føre bekæmpelse.
• Tæt kontakt til Gårdlauget, hvor vi kan dele erfaringer.
• Tømning af gårdens køkkenriste.
• Maling af træværk.
• Vedligeholdelse af borde og bænke.
• Cykel rydning.

Vi kan næsten lave alt – men vi vil helst, for jeres skyld lave en god pris på de faste opgaver, det er klart den billigste model hver mdr.

Derefter kan vi aftale en pris på de opgaver der skal laves i fremtiden. Hvert kvartal, eller halvårlig eller måske kun en gang.